De wereld van VvE's (Vereniging van Eigenaars) is in de afgelopen twee decennia aanzienlijk veranderd. Waar men zich voorheen veelal onbewust was van het feit dat een appartement onderdeel uitmaakte van een VvE, onbekend was wat een VvE inhield en wat dit met zich mee bracht, is men zich hier tegenwoordig wel degelijk van bewust en hier actiever op gaan acteren. Er heeft dan ook een grote verschuiving plaatsgevonden in de hoeveelheid slapende en actieve VvE's.  

Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft VvE Manager in 2014 met haar VvE specialisten ingespeeld op de behoefte van velen om een online tool te ontwikkelen, waarin men de administratie van een VvE kan bijhouden zonder de administratie uit handen te geven aan een externe beheerder. Zodoende kan er afscheid worden genomen van vele papieren ordners en kan de administratie volledig digitaal worden gevoerd. Hierdoor wordt het bestuur in de mogelijkheid gesteld om een volledig transparante administratie te voeren, welke voor alle leden van de VvE op elk moment van de dag toegankelijk is.  

VvE Manager streeft naar continue verbetering van haar product, om haar klanten dan ook zoveel mogelijk te ontzorgen in het beheer van de VvE. In 2023 heeft VvE Manager een reorganisatie ondergaan, waarbij er is gekozen voor één passend product voor alle klanten. Van daaruit wordt er zorgvuldig aandacht besteed aan het ontwikkelen van dit product, welke uitgebreid kan worden met additionele diensten, zodat VvE Manager zo nauw mogelijk aansluit op de wensen van de klant.