Gemakkelijk en snel uw VvE beheren

Aanmelden   Bekijk de video

Zelf ervaren of VvE Manager aansluit op uw wensen?
Sluit nu geheel gratis en vrijblijvend een proefabonnement af voor 30 dagen en besluit later of u het
abonnement wenst te verlengen. 

Wat biedt VvE Manager?

Met VvE Manager zelf professioneel en efficiënt uw VvE beheren.

Voordelig beheren

Met VvE Manager kunt u voordelig uw VvE beheren. Bespaar fors op uw beheerkosten door uw VvE zelf te beheren of door gebruik te maken van de begeleiding van de VvE-coach. 

Inzicht en gemak

Op het dashboard van VvE Manager ziet u in één oogopslag hoe uw VvE ervoor staat. U heeft inzicht in de uitgaven van de VvE en ziet precies wat u zelf heeft betaald. Uit het gratis onderhoudsplan blijkt welk onderhoud in welk jaar moet worden gedaan en wat dit uw VvE gaat kosten. 

Met VvE Manager kost het u weinig tijd om uw VvE goed te beheren. Niet alleen de financiële- en ledenadministratie is eenvoudig in gebruik, u kunt tevens met de VvE online besluiten nemen en ontvangen leden automatisch bericht als hun contributie niet op tijd is ontvangen.

Kosten verlagen

VvE Manager heeft met een aantal partners deals gesloten waardoor de kosten van uw VvE structureel kunnen worden verlaagd. Bij aanmelding van uw VvE neemt VvE Manager met u de mogelijke besparingen door en zet deze voor u in gang. De besparingen gelden zowel voor grote als voor hele kleine VvE's.  

Over VVE Manager

Wat zijn onze diensten?

VvE Manager is een online tool die u kan ondersteunen in het voeren van een complete en transparante administratie van uw VvE, welke ten alle tijden inzichtelijk is. De functionaliteiten van VvE Manager bevatten:

 • De ledenadministratie

  Beheer wie wanneer eigenaar is geworden van welk appartementsrecht. Om de financiën correct te verdelen voert u tevens in hoe groot het aandeel is van iedere eigenaar in de VvE. Vul deze informatie aan met contactgegevens voor een correcte wijze van onderlinge communicatie. Wanneer een eigenaar een appartementsrecht verkoopt, voorziet VvE Manager u van de benodigde stukken welke kunnen worden overgedragen via de notaris.

 • Bankafschriften verwerken

  Aangezien u zelf de bankrekening(en) van de VvE beheert, kunt u gemakkelijk de af- en bijschrijvingen uploaden. Dit doet u door benodigde mutaties bij uw bank te downloaden en deze te uploaden in VvE Manager. Vervolgens kunt u specifieke betalingen koppelen aan een bepaalde begrotingspost, zodat uiteindelijk de meeste betalingen automatisch worden geboekt in de boekhouding.

 • Opstellen van begrotingen

  Voer de benodigde begrotingsposten in met de daarbij behorende verwachte kosten/opbrengsten. VvE Manager berekend vervolgens de hoogte van de maandelijkse bijdrage per eigenaar, naar rato breukdeel.

 • Opstellen van jaarrekeningen

  Op basis van de ingevoerde boekingen, genereerd VvE Manager na het afsluiten van het boekjaar een jaarrekening. Indien achteraf blijkt dat deze aangepast moet worden, kan het boekjaar opnieuw geopend worden om eventuele boekingen te wijzigen om vervolgens een nieuwe versie te downloaden.

 • Betalingsherinneringen

  Indien een eigenaar een betaling heeft overgeslagen, kan er een betalingsherinnering worden gestuurd met het debiteurensaldo. Zodoende worden de leden binnen de VvE tijdig geïnformeerd over eventuele achterstanden en blijft de administratie zo veel mogelijk op orde. Indien een eigenaar echter langdurig achterstallig is in zijn betalingen, dient u zelf een incassobureau in te schakelen om de achterstand te verhalen.

 • Prikbord

  Ook heeft VvE Manager een prikbord waar alle leden gebruik van kunnen maken. Dit prikbord wordt weergegeven op de hoofdpagina na het inloggen. Tevens worden leden per e-mail geïnformeerd over een nieuw bericht op het prikbord, zodat men dit tijdig kan lezen.

 • Organiseren vergadering van eigenaars

  Vanuit VvE Manager kunt u de leden uitnodigen voor een vergadering van eigenaars. Hierbij kunt u gebruikmaken een automatisch een agenda te genereren. Ook kunt u de vergaderstukken op het portaal uploaden, zodat iedere eigenaar deze tijdig in kan zien en er rechtsgeldige besluiten over kunnen worden genomen.

 • Documenten beheer

  Upload alle documenten die belangrijk zijn voor de VvE in VvE Manager. Denk hierbij aan de akte van splitsing, het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement, maar ook offertes, facturen, etc. Zodoende zijn al deze documenten inzichtelijk voor de leden van de VvE.Uitbesteden van het beheer

Ondanks dat VvE Manager een gebruiksvriendelijke tool is om uw VvE zelfstandig in te beheren, kan het zo zijn dat u toch wenst het beheer uit te besteden. In dat geval kunt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen voor het beheer van MVGM VvE. Bij de aanvraag kunt u aangeven welke zaken u wenst uit te besteden. Dat kan bijvoorbeeld zijn het uitbesteden van het (financieel) administratieve deel van de VvE, waarbij u zelf dient te vergaderen en er geen techniek is inbegrepen. Eén van de andere opties is om het volledige beheer uit te besteden, waarbij niet alleen het (financieel) administratieve deel van de VvE voor u wordt verzorgd, maar ook de organisatie van de vergadering van eigenaars en zaken rondom onderhoud. Graag verwijzen wij u hiervoor naar de website van MVGM VvE.

Wat vinden onze gebruikers?

We laten een aantal van de gebruikers van VVEmanager aan het woord.

VvE Johannes Camphuijsstraat, Den Haag, 12 appartementen 

Heel handig dat onderhoudsplan. Ik zie dat we genoeg aan het sparen zijn voor het onderhoud.

We hoeven ook niet persé meer een vergadering te plannen om een besluit te nemen. Door dit nu vaker online te doen, kost het minder tijd, kan iedereen mee stemmen en kunnen we sneller aan de slag.

 

VvE Vondelstraat, Amsterdam, 6 appartementen

Onze VvE staat er goed voor. Dankzij VVEmanager weet ik dat en zie beter wat er gebeurt.

Met VVEmanager zijn onze kosten flink omlaag gegaan! Onze bijdrage hoeft de komende jaren niet omhoog!

 

VvE Van Riebeeckstraat, Utrecht, 3 appartementen

Voor ons is de onderhoudscoach echt een uitkomst. We kunnen nu makkelijk onze vragen stellen aan een expert en de juiste offerte voor ons schilderwerk selecteren. Dit was met het advies van de onderhoudscoach opeens een stuk makkelijker.

 

Contact

Voor uw vragen zijn wij per e-mail bereikbaar op info@vvemanager.nl