Groot onderhoudsvoorziening

Wettelijk moet een VvE een groot onderhoudsvoorziening hebben. Er zijn geen sancties als die er niet is, maar een notaris zal er bij de overdracht van een woning altijd naar vragen.  Bovendien zorgt een onderhoudsvoorziening ervoor dat een VvE makkelijker het pand kan onderhouden.

Onderhoudsplan

Met een onderhoudsplan weet een VvE wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en hoeveel dit gaat kosten. Hierdoor kan uw VvE er voor zorgen dat het pand in goede staat blijft.  

VVEmanager zorgt ervoor dat aangesloten VvE’s een gratis groot onderhoudsplan ontvangen. Op basis van een aantal kenmerken van uw pand kunnen wij een inschatting maken hoeveel bijvoorbeeld de schilderbeurt gaat kosten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ervaringscijfers van de Gemeente Amsterdam.

VVEmanager geeft de VvE ook inzicht en overzicht of er jaarlijks genoeg wordt gespaard. De VvE kan zo tijdig maatregelen nemen om het onderhoud te betalen.

Kwaliteit van de vakman

Het onderhoud laten uitvoeren door een kwalitatief goede vakman zorgt dat je minder vaak onderhoud moet plegen. Het kost in het begin vaak iets meer, maar het betaalt zich terug. De kwaliteit wordt bepaald door de materiaalkeuze van uw vakman en hoe hij zijn werk uitvoert. Worden bijvoobeeld de kozijnen geschuurd en in de grondverf gezet voordat hij gaat schilderen?

VVEmanager helpt u met het vinden van de juiste vakman voor uw specifieke klus. Dit doen wij door gekwalificeerde onderhoudsbedrijven te selecteren. Deze bedrijven hebben het keurmerk vertrouwd onderhoud.

VvE Coach

Deze coach beantwoordt alle onderhoudsvragen van de VvE. Dit doet hij telefonisch of per e-mail. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vraag of het dak al aan vervanging toe is, tips over meer vakmensen in de buurt of hulp bij het aanvragen van offertes. 

Opstalverzekering

Een VvE is wettelijk verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. De belangrijkste factoren bij het bepalen van de premie zijn de getaxeerde herbouwwaarde en het aantal schadevrije jaren. Als de herbouwwaarde niet periodiek opnieuw wordt vastgesteld, kan het zijn dat de VvE onderverzekerd is. Bij onderverzekering wordt de schade niet volledig vergoed. Een opstalverzekering dekt schade door bijvoorbeeld brand, lekkage of storm.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als het gebouw materiële- of letselschade veroorzaakt aan derden kan de hele vereniging aansprakelijk worden gesteld. De particuliere aansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor geen dekking. Voorbeeld van een schade die gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering is de schade die is ontstaan aan een auto doordat de schilder zijn ladder erop heeft laten vallen en hij hier zelf geen aansprakelijkheidsverzekering voor heeft afgesloten.

Rechtsbijstandsverzekering

Voor het geval de VvE een juridisch geschil heeft. De VvE kan dan beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering waardoor hij zich kan laten bijstaan door juristen van de verzekeraar.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk (ieder voor zijn privévermogen) voor de financiële schade die het gevolg is van de foutieve uitvoering van een gezamenlijk besluit.

Glasverzekering

Al het in het gebouw aanwezige glas is met deze verzekering standaard meeverzekerd tegen breuk, ongeacht hoe ontstaan. Dit betreft ook glas in gemeenschappelijke ruimten en balkonafscheidingen, zelfs als dat van kunststof is gemaakt.