Groot onderhoudsvoorziening

Wettelijk moet een VvE een groot onderhoudsvoorziening hebben. Er zijn geen sancties als die er niet is, maar een notaris zal er bij de overdracht van een woning altijd naar vragen.  Bovendien zorgt een onderhoudsvoorziening ervoor dat een VvE gemakkelijker het pand kan onderhouden.

Onderhoudsplan

Met een onderhoudsplan weet een VvE wanneer welk onderhoud moet plaatsvinden en hoeveel dit gaat kosten. Hierdoor kan uw VvE er voor zorgen dat het pand in goede staat blijft.   

VVE Manager zorgt ervoor dat aangesloten VvE’s een gratis groot onderhoudsplan ontvangen. Op basis van een aantal kenmerken van uw pand kunnen wij een inschatting maken hoeveel bijvoorbeeld de schilderbeurt gaat kosten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ervaringscijfers van de Gemeente Amsterdam.

VVE Manager geeft de VvE ook inzicht en overzicht of er jaarlijks genoeg wordt gespaard. De VvE kan zo tijdig maatregelen nemen om het onderhoud te betalen.

Kwaliteit van de vakman

Het onderhoud laten uitvoeren door een kwalitatief goede vakman zorgt dat je minder vaak onderhoud moet plegen. Het kost in het begin vaak iets meer, maar het betaalt zich terug. De kwaliteit wordt bepaald door de materiaalkeuze van uw vakman en hoe hij zijn werk uitvoert. Worden bijvoobeeld de kozijnen geschuurd en in de grondverf gezet voordat hij gaat schilderen?

VVE Manager helpt u met het vinden van de juiste vakman voor uw specifieke klus. Dit doen wij door gekwalificeerde onderhoudsbedrijven te selecteren. Deze bedrijven hebben het keurmerk vertrouwd onderhoud.

Onderhoudssupport

Deze supportdesk beantwoordt onderhoudsvragen van de VvE. Dit kan telefonisch of per e-mail. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vraag of het dak al aan vervanging toe is, tips over meer vakmensen in de buurt of hulp bij het aanvragen van offertes. 

Opstalverzekering

Een VvE is wettelijk verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. De belangrijkste factoren bij het bepalen van de premie zijn de getaxeerde herbouwwaarde en het aantal schadevrije jaren. Als de herbouwwaarde niet periodiek opnieuw wordt vastgesteld, kan het zijn dat de VvE onderverzekerd is. Bij onderverzekering wordt schade niet volledig vergoed. Een opstalverzekering dekt schade door bijvoorbeeld brand, lekkage of storm.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als door het gebouw materiële- of letselschade is ontstaan bij derden, kan de hele vereniging aansprakelijk worden gesteld. De particuliere aansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor geen dekking. Voorbeeld van een schade die is gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering is een schade aan een auto die is ontstaan doordat de schilder zijn ladder erop heeft laten vallen en hij hier zelf geen aansprakelijkheidsverzekering voor heeft afgesloten.

Rechtsbijstandsverzekering 

In geval van een juridisch geschil, kan een beroep worden gedaan op de rechtsbijstandsverzekering waarmee de VvE zich kan laten bijstaan door juristen van de verzekeraar.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk (ieder voor zijn privévermogen) voor de financiële schade die het gevolg is van de foutieve uitvoering van een gezamenlijk besluit.

Glasverzekering

Al het in het gebouw aanwezige glas is met deze verzekering standaard meeverzekerd tegen breuk, ongeacht hoe ontstaan. Dit betreft ook glas in gemeenschappelijke ruimten en balkonafscheidingen, zelfs als dat van kunststof is gemaakt.