Met de VvEbespaarcheck kan u een goede inschatting krijgen hoeveel uw VvE kunt besparen met VVEmanager.

VVEmanager helpt u actief om deze besparing ook daadwerkelijk te realiseren.

Algemene gegevens

Wat zijn je huidige jaarlijkse kosten?

Mogelijke besparing

  • Inschatting besparing bij VVE Manager
  • Kosten VVE Manager per jaar
  • Netto besparing per jaar